Nieuwe leerling

Toelating en plaatsing
Om onderwijs op De Tender te kunnen volgen heeft uw kind een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband nodig.  De basisschool waar uw kind nu op zit meldt aan de Commissie Toelaatbaarheid Onderwijsvoorzieningen (CTO). Wanneer de CTO besluit dat een school voor speciaal basisonderwijs de juiste onderwijsvorm voor uw kind is kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Inschrijven
Als u besluit uw kind bij ons in te schrijven is het belangrijk dat wij een zo compleet mogelijk beeld krijgen van uw kind. Het is daarom belangrijk dat wij een kopie krijgen van onderzoeksverslagen en rapportages van instanties en de voorgaande school van uw kind. Op deze wijze kunnen wij passend onderwijs aanbieden. 

Bespreking ontwikkelingsperspectief
Na zes weken wordt er met de ouders een afspraak gemaakt om een startgesprek te voeren en ontwikkelingsperspectief te bespreken.