Leerlingenvervoer

Aanvragen

Voor leerlingen die verder van school wonen is het mogelijk om gebruik te maken van leerlingenvervoer. Dit vervoer wordt betaald en geregeld door de gemeente waar u woont en is afhankelijk van het aantal kilometers dat u van school af woont. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling leerlingenvervoer van uw gemeente. 

Ziekte en afwezigheid

De ouders zijn verantwoordelijk voor het afmelden van hun kind als het kind niet met de taxi mee gaat. Bij ziekte of afwezigheid van uw kind op school moet u zelf het leerlingenvervoer afzeggen. 
Ook als bij ziekte van de leerkracht er geen invaller beschikbaar is en de leerlingen thuis moeten blijven is het aan de ouder om het taxibedrijf in te lichten. 
De vakantie's en studiedagen, die aan het begin van het schooljaar bekend zijn, worden door school aan het taxibedrijf doorgegeven.

Verantwoordelijkheid vervoerder

Indien er iet is voorgevallen tijdens het vervoer dan is het taxibedrijf voor u als ouders het eerste aanspreekpunt.