Dit zijn wij

De Tender is een school voor speciaal basisonderwijs en is bedoeld voor kinderen die in het reguliere basisonderwijs onvoldoende tot hun recht komen op het gebied van schoolse vaardigheden en/of sociaal emotionele ontwikkeling.

De Tender heeft een regionale functie. De leerlingen komen vooral uit de gemeenten Schagen en Hollands Kroon. Plaatsing op onze school gebeurt na verwijzing van samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland.

De school is een onderdeel van Kind Centrum Waldervaart, waar ook basisschool De Wielewaal, speciaal onderwijs Antoniusschool, Parlan, Kappio en Stichting Kinderopvang Regio Schagen deel van uitmaken. Binnen Kind Centrum Waldervaart werken wij samen vanuit pedagogische visie.