Missie en visie van De Tender

Wij werken op de Tender vanuit het gedachtegoed dat ieder kind uniek is en verschillende instructie- en ondersteuningsbehoeften heeft. Wij denken daarom in termen van kansen en behoeften in plaats van problemen en achterstanden. Ieder kind heeft een profiel van sterke en minder sterke ontwikkelde kwaliteiten. Door kinderen aan te spreken op hun sterke kwaliteiten worden ze gemotiveerd om te leren. Van hieruit stimuleren we kinderen om ook andere gebieden te ontwikkelen. Het gaat hierbij, naast de geletterd- en gecijferdheid, om het ontwikkelen van sociale en praktische vaardigheden. Wij willen de kinderen voorbereiden op een plaats in de maatschappij waarin zij zich gelukkig voelen. We sluiten op leerstofgebied aan bij het niveau van het kind.
 
We streven ernaar dat onze leerlingen op leergebied succeservaringen opdoen en groeien naar zelfstandig werken. Onze missie is kinderen zelfvertrouwen te geven zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien in die dingen waar ze goed in zijn. Wij denken dat de groep kinderen, die bij ons op school komt, het beste leert in een duidelijke, veilige en warme omgeving. De kinderen krijgen een individuele benadering. Er is veel aandacht voor het verbeteren van het zelfvertrouwen. Het uitgangspunt in de aanpak is gebaseerd op drie basisbehoeften die kinderen nodig hebben om tot ontwikkeling te komen: relatie, autonomie en competentie (Luc Stevens).