Missie en visie van De Tender

 
 

Onze kernwaarden

veiligheid.                                       vertrouwen                                  plezier

                       betrokkenheid                                  zelfredzaamheid


Wij werken op de Tender vanuit de gedachten dat ieder kind uniek is en verschillende instructie- en ondersteuningsbehoefte heeft. Onze school geeft de leerlingen een unieke kans zich te ontwikkelen in een uitdagende omgeving. 

Op de Tender staat relatie centraal. Wij werken vanuit "Pedagogisch tact". Dit houdt in dat we het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van het kind. Het kind moet zich begrepen en gezien voelen. 

We motiveren kinderen om te leren door ze aan te spreken op hun sterke kanten. We sluiten op leerstofgebied aan bij het niveau van het kind. We stellen daarbij hoge verwachtingen. We willen kinderen voorbereiden op een plaats in de maatschappij waarin ze zich gelukkig voelen, zelfredzaam zijn en verantwoordelijkheden aan kunnen. 

Kinderen moeten zoveel mogelijk bezig zijn met activiteiten die betekenisvol zijn. Op de Tender willen wij ons onderwijs zoveel mogelijk inzetten op praktische vaardigheden. Zo leert het kind wat het nut is van wat er geleerd is. Zo weet een kind wat je met het geleerde kan doen. 
Doordat kinderen veel bezig kunnen zijn met betekenisvolle activiteiten, zijn ze ook meer betrokken bij hun leerproces.