Ouderbijdrage

De school vraagt een ouderbijdrage van € 50,00 voor extra's die niet door het ministerie worden vergoed. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor verschillende activiteiten en feesten. Mocht de betaling van de ouderbijdrage voor u een probleem zijn, dan maken de gemeenten Schagen en Hollands Kroon het via de regeling "Meedoen" het mogelijk om voor kinderen van 4 tot 18 jaar een bijdrage te ontvangen voor school-, sport- en culturele activiteiten.