Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Een keer per jaar vragen we om een (vrijwillige) bijdrage € 50,00 te leveren voor het ouderfonds. Hiervan worden allerlei activiteiten betaald: b.v. kerstdiner en viering / paas op school / excursies / schoolverlaters dag / schoolkampen en nog veel meer andere zaken waarvoor geen Rijksvergoeding gegeven wordt. Kortom uw bijdrage komt geheel ten goede aan uw kind.

Mocht de betaling van de ouderbijdrage voor u een probleem zijn, dan maken de gemeenten Schagen en Hollands Kroon het via de regeling "Meedoen" het mogelijk om voor kinderen van 4 tot 18 jaar een bijdrage te ontvangen voor school-, sport- en culturele activiteiten.