Ouderhulpgroep

Wij willen graag dat ouders betrokken zijn bij school. Wij hebben een ouderhulpgroep die de leerkrachten ondersteunen bij extra activiteiten op school. Bijvoorbeeld: Sinterklaasfeest, Kerstmaaltijd.
Mocht u belangstelling hiervoor hebben dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht.