Procedure schoolverlaters De Tender
 
 
 1. Voorlichting voor ouders groep 8  tijdens 1e algemene ouderavond begin schooljaar
 2. Toestemming ouders (formulier) voor IQ onderzoek. (december)
 3. Open dagen januari/februari scholen voor voortgezet onderwijs. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht dmv folders/schoolprikkel en streekdagbladen.
 4. Januari Cito toetsen leerlingvolgsysteem
 5. Januari/Februari> IQ onderzoek (door extern onderzoeksbureau op school) .
 6. Fabruari /Maart > Ouders krijgen uitnodiging voor het adviesgesprek ivm vervolgonderwijs.
   
 7. Voor 1 Maart > Ouders melden zo snel mogelijk aan op school voor voortgezet onderwijs. dmv aanmeldingsformulier betreffende school of online aanmelden.
 8. School voor voortgezet onderwijs verzoekt  informatie over de leerling.
 9. De Tender geeft informatie + scores leerlingvogsysteem en IQ onderzoek.
 10. School voor voortgezet onderwijs bespreekt de aangemelde leerlingen en bepaalt of zij wel-of niet op die school aangenomen worden. De leerling moet voldoen aan de toelatingscriteria.
 11. April of Mei of Juni ouders krijgen brief of hun kind wel - of niet is aangenomen.
Tip: Heeft u in April nog niets vernomen ??? Bel de desbetreffende school !

    11.Juni/Juli ouders worden uitgenodigd op betreffende school voor een gesprek en (soms) rondleiding.
 1. juni/Juli kennismakingsmiddag (dag) nieuwe klas voortgezet onderwijs.