Algemene tekst Verwijsindex :
Alle scholen van Surplus zijn per 1 januari 2012 aangesloten bij de
'Verwijsindex".

Wat is de verwijsindex precies?
Uit ervaring weten we wat een enorme ellende het kan opleveren als professionals niet
van elkaars zorgen over jeugdigen op de hoogte zijn. Bij vrijwel alle gezinsdrama's van
de laatste jaren waren verschillende professionals betrokken, maar niemand had alle
relevante informatie en niemand was de uiteindelijke verantwoordelijke voor het totaal.
En de maatschappij zegt dan terecht, "hoe had dit kunnen gebeuren", "konden de
professionals niet gewoon de geboden hulp op elkaar afstemmen?" en "hadden ze dit
niet eerder kunnen oppakken"?
Door het maken van afspraken met alle relevante ketenpartners is het mogelijk om
deze jeugdigen, onder andere via de Verwijsindex, vroegtijdig in beeld te krijgen. Doel
van de Verwijsindex Noord-Holland is door tijdig de hobbels in ontwikkeling naar
volwassenheid te signaleren, eerder de betrokkenen in beeld te hebben en sneller
eenduidigheid in handelen na te streven. Dat gebeurt met behulp van een eenvoudig
instrument, de Verwijsindex, en is bedoeld voor jeugdigen tussen 0 en 23 jaar.
Sluitende aanpak, en niet langs elkaar heen werken, begint bij het van elkaar weten en
vervolgens vooral samenwerken. De Verwijsindex is daarmee niets meer dan een
ondersteunend instrument voor professionals om bij zorgen de extra check te kunnen
maken wie nog meer betrokken is.

Professionals geven tijdig in de Verwijsindex een signaal af wanneer zij vaststellen dat
het opgroeien van de jeugdige met enige zorg verloopt (aan de hand van landelijk
bepaalde meldcriteria). Het gaat enkel over het bericht DAT er zorgen zijn. In de
Verwijsindex staat niet WAT de zorg dan is. Als blijkt dat er minimaal nog een signaal
over dezelfde jeugdige is verstuurd, dan ontstaat er een match tussen de meldende
organisaties. Overigens zal alleen een match ontstaan tussen organisaties die reeds
een directe betrokkenheid hebben bij de jeugdige. De meldende organisaties zoeken
vervolgens contact met elkaar om de samenwerking ten behoeve van de
gesignaleerde jeugdige te starten.
Uiteraard zal in de samenwerking tussen de betrokken professionals alleen voor de
samenwerking relevante informatie worden uitgewisseld om uiteindelijk te kunnen
komen tot een sluitend aanbod. Uiteindelijk weet u het beste wat nodig is en zullen we
de samenwerking tussen de reeds betrokken organisaties met uw instemming en hulp
inzetten. Ook wij stellen altijd het belang van de jeugdige centraal.